Kontakt

Anni Sommer
Liselundvej 58
7400 Herning
Mobil: 22 76 23 00
 
Email: anni@sommersmail.dk
 
Facebook: https://www.facebook.com/annisommerweb
 
 
Anni Birgit Sommer | Liselundvej 58, 7400 Herning - Denmark | Tlf.: +45 22762300 | anni@sommersmail.dk